Individueel

Bij een individuele crematie wordt uw huisdier alleen gecremeerd. Deze vorm van cremeren vindt alleen plaats nadat wij contact hebben gehad met U, omdat wij zeker willen zijn dat deze crematie verloopt volgens uw wensen. U kunt, mocht U daar behoefte aan hebben, een afspraak maken om bij ons afscheid te komen nemen van uw huisdier. Wij gaan standaard uit van een half uur, maar mocht U denken langer nodig te hebben dan kunt U dat kenbaar maken aan ons.
 
Indien U uw huisdier naar het crematorium brengt en verder geen afscheid wilt nemen, dan reserveren wij toch de ontvangstruimte voor u. Wij hebben namelijk tijd nodig om alle gegevens van u en uw huisdier te noteren. Ook uw persoonlijke wensen komen tijdens dit gesprek naar voren. Indien uw huisdier is overleden aan een besmettelijke ziekte bent u verplicht om dit aan ons te melden. Afscheid nemen is in dit geval dan ook uitgesloten. Het kan ook zijn dat uw huisdier een ingrijpende autopsie heeft gehad. In dat geval zullen wij u adviseren of afscheid nemen verstandig is.